donderdag 1 april 2010

SITE2010: TPACK, a literature review

Nog een interessante presentatie over TPACK! Deze keer van Mario Kelly (Hunter College) die een vergelijkbaar onderzoek doet als waar wij op de UT mee bezig zijn rondom “Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): A Content Analysis of 2006-2009 Print Journal Articles”. Aanleiding voor hem om hier mee aan de slag te gaan is dat als je leest in artikelen over ict in het onderwijs, "ict-integratie" vaak niet goed gedefinieerd is en dat er over het algemeen niet ingegaan wordt op hoe je dat dan meet. Mario gaf aan dat het TPACK-model wellicht wel gebruikt kan worden als een conceptueel raamwerk en dat het een oplossing zou kunnen bieden om valide en betrouwbaar te meten hoe het zit met de ict-integratie in de onderwijspraktijk. Met dit in gedachte heeft Mario een literatuuronderzoek gedaan. Hij heeft daarbij gezocht naar peer reviewed artikelen uit 2006-2009, waarbij het woord TPACK in de titel of in de key words voorkwam. Op basis van deze selctiecriteria kwam hij uiteindelijk op 20 artikelen die hij verder geanalyseerd heeft. Dat deed hij op basis de volgende onderzoeksvragen:
  • Op welke manier wordt TPACK toegepast?
  • Wordt er beschrijving gegeven van de definitie van TPACK (conceptual validity)
  • Wat is het type en de kwaliteit van het bewijs dat opgevoerd wordt in het artikel (betrouwbaarheid)

De belangrijkste bevindingen die Mario presenteerde waren: 
  • TPACK wordt op veel verschillende manieren beschreven en toegepast
  • er wordt veel geschreven over de impact van interventies op basis van TPACK, maar echte bewijsvoering wordt hier vaak niet voor geleverd
  • verschillende soorten onderzoeksmethoden worden gebruikt om de bewijzen te ondersteunen, maar er is maar weinig echt bewijs over validiteit en betrouwbaarheid
  • 16 van de 20 artikelen gingen over het meten van TPACK, maar in slechts 3 van die artikelen wordt er iets gezegd over de validiteit van de meting en in slechts 2 artikelen wordt er aandacht besteed aan betrouwbaarheid
Ik ben benieuwd of wij in ons literature review dezelfde bevindingen  krijgen.. het is in ieder geval interessant om de twee onderzoeken naast elkaar te leggen. En.. eigenlijk is het onderzoek van Mario natuurlijk een pleidooi om in je onderzoek en de beschrijving daarvan voldoende aandacht te besteden aan de manier waarop je iets meet, maar ook of je meet wat je eigenlijk wil meten (validiteit) en of het meetinstrument consistent en de resultaten repliceerbaar zijn (betrouwbaarheid).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten