donderdag 1 april 2010

SITE2010: International Panel "Global Perspectives"

Toen ik vanmorgen in de grote zaal kwam om te luisteren naar de keynote presentatie van vandaag zat mijn collega Joke Voogt al op het podium, samen met een aantal collega's uit Japan, Hong Kong, Zuid Korea en Taiwan. Samen vormden zij het International Panel.

Ze moesten nog even wachten, want eerst werden een aantal awards uitgereikt aan deelnemers die een mooie poster hadden gemaakt. Onze collega Ghaida Alayyar was een van de beoordelaars! Er werd nog eens benadrukt dat posters net zo'n belangrijke bijdrage zijn als papers, symposia, etc. Ik ben gisteren ook bij de posters gaan kijken en er waren een aantal heel interessante bij. Er was ook voldoende mogelijkheid om met de poster-mensen te praten, dus die opzet is gelukt!

Dan gaat het international panel van start. De focus van de presentaties van het panel is ict-integratie in de lerarenopleiding. Young Baek uit Zuid Korea laat in zijn presentatie zien hoe in Zuid Korea geprobeerd wordt om mensen op te leiden voor 21st century skills. De presentatie van Tairo Nomura uit Japan gaat over " KAIZEN ": een Japanese strategie voor continue verbetering. Dit kan door middel van 3 deelstrategieën: self controlled/spontaneouasly, via kleine verbeteringen die elkaar opvolgen of via de PDCA cyclus. In Japan wordt de KAIZEN strategie gebruikt in ict-onderzoek en om ict te integreren in de lerarenopleiding. Docenten worden betrokken bij het proces en daarbij wordt opgemerkt dat het niet altijd nodig is om in eerste instantie het nieuwste van het nieuwste te gebruiken als het gaat om technologie, maar dat je misschien moet starten met minder geavanceerde technologieën, zodat mensen kunnen wennen. Min-Jin Lin uit Taiwan presenteerde in haar presentatie de manier waarop zij bezig zijn om ict op scholen te integreren. Dat loopt van het neerzetten van computers en het zorgen voor goede infrastructuur tot aan het trainen van docenten. De presententatie van Fong-Lok Lee uit Hong Kong gaat over "From game to learning, challenge to teachers". Belangrijk in deze context was dat er eerst geaccepteerd moet worden dat game playing ook een manier van leren is. Daarnaast moest er een verandering plaatsvinden van docentgecentreerd naar studentgecentreerd leren. Een flinke uitdaging dus, maar aan de hand van de voorbeelden die hij geeft over Farmtasia en Learningvillages konden we zien dat er heel wat bereikt was (wel even je Chinees up to date brengen..).

Dan is Joke aan de beurt en zij vertelt over het SITES project. Het doel van het SITES project is om te onderzoeken in welke mate en op welke manier onderwijs probeert in te spelen om de eisen die de informatiemaatschappij stelt. Binnen dit project zijn 3 onderzoeken uitgevoerd. Uit het eerste onderzoek bleek dat er aan het eind van de jaren 90 al aandacht was voor 21st century skills. Niet alleen docenten en studenten dachten hier over na, maar ook de directeuren. In de tweede studie bleek dat er ook al een aantal dingen gebeuren, maar dat er nog veel meer aandacht besteed moet worden aan de assessment van de 21st century skills. Het gebruik van oude manieren van testen om nieuwe vaardigheden te testen werkt niet. De derde studie naar innovatieve onderwijspraktijken en de rol van ict liet zien dat studenten veel geleerd hadden. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua 21st century skills. Joke gaf aan dat als we dit op een hoger niveau willen brengen we zowel bottom up als top down strategieën nodig hebben. Docenten moeten zelf aan de slag gaan (en kunnen), maar beleid is ook nodig om dit te stimuleren.

Interessant van dit International Panel is dat we weer eens konden zien dat overal in de wereld gewerkt (en geworsteld) wordt met de integratie van ict in het onderwijs, maar ook dat er ondertussen heel interessante resultaten geboekt worden. En weer… die 21st century skills….!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten